Huis te Leen

Mensen die wegens omstandigheden direct woonruimte nodig hebben in Enschede, biedt Humanitas Onder Dak een ‘huis te leen’ aan. Huis te Leen is bestemd voor mensen die dakloos zijn of worden, waarbij sprake is van een lichte, kortdurende begeleidingsvraag en in een kort tijdsbestek problemen op diverse leefgebieden kunnen worden opgelost. Zij zijn de economische daklozen die zichzelf wel kunnen redden, als ze maar snel hulp krijgen. Acht huizen zijn beschikbaar in acht verschillende gemeenten die behoren tot de centrumgemeente Enschede. Huis te Leen wordt ingezet ter voorkoming van een oneigenlijk gebruik van de Maatschappelijke Opvang.

 

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur