Midden Groningen

Humanitas onder Dak Groningen biedt dagbesteding/ dagactivering. Daarnaast verlenen wij Ambulante begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen in Midden Groningen en hulpvragen hebben bij op verschillende leefgebieden.

Locaties dagactivering

De Compagnie
Borgercompagniesterstraat 3
9611 KA Sappemeer
088 1198 862
info.locatiegroningen@humod.nl

Postadres voor alle locaties:
Humanitas Onder Dak Groningen
Lijnbaanstraat 20
9711 RV Groningen

Voorzieningen

  • Ambulante Woonbegeleiding
    Een voorziening voor mensen die zelfstandig wonen en enkel begeleiding wensen bij zaken die niet of niet geheel zelfstandig verlopen.
  • Talentontwikkeling
    In deze voorziening kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan diverse activiteiten in de vorm van dagactivering/dagbesteding. Deelnemers kunnen in samenwerking met de begeleiding eigen vaardigheden en interesses ontwikkelen om zo te komen tot arbeid, scholing en/ of vrijwilligerswerk.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur