Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur

Regio Groningen

Humanitas Onder Dak heeft verschillende voorzieningen in Groningen.

Stad Groningen

Humanitas onder Dak Groningen biedt dagbesteding/ dagactivering (groepsondersteuning). Daarnaast verlenen wij Ambulante begeleiding (individuele ondersteuning) aan mensen die zelfstandig wonen in Groningen en hulpvragen hebben bij op verschillende leefgebieden.

Midden Groningen

Humanitas onder Dak Groningen biedt dagbesteding/ dagactivering. Daarnaast verlenen wij Ambulante begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen in Midden Groningen en hulpvragen hebben bij op verschillende leefgebieden.