Vacature Directeur-Bestuurder

Geplaatst op 6 oktober 2023.

De organisatie

Humanitas Onder Dak is een maatschappelijke opvangorganisatie in Twente. Sinds 1992 verzorgt de organisatie de opvang en begeleiding van dak- en thuisloze mensen.

Via de arrangementen Opvang, Wonen en Advies biedt de organisatie hulp aan mensen die de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Deze mensen kampen veelal met problematieken op het gebied van psychiatrie en verslaving.

Humanitas Onder Dak biedt vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht. Met 190 medewerkers helpt de organisatie cliënten door heel Twente.

De kernfunctie van Humanitas Onder Dak is het opvangen en begeleiden van mensen zodat zij mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarbij gaat de organisatie uit van de volgende voorwaarden voor volwaardig burgerschap en participatie:

 • Een eigen veilige woning.
 • Een zelfstandig inkomen.
 • Zinvolle dagbesteding.
 • De toegang tot voorzieningen.

Humanitas Onder Dak neemt hierbij in ogenschouw dat volledig zelfstandig functioneren in de samenleving niet voor iedereen is weggelegd. Er zullen mensen blijven voor wie een sociaal en positief ondersteunend netwerk nodig blijft. Sommige mensen kunnen daar niet zelf in voorzien. Humanitas Onder Dak helpt hierbij.
Daarnaast ziet Humanitas Onder Dak dat er mensen zijn met een langdurige begeleidingsvraag, waarbij het streven om terugval te voorkomen een belangrijk doel vormt. Ook hier helpt onze organisatie bij.

Humanitas Onder Dak gaat uit van de krachten, talenten en passies van cliënten en niet van hun problemen. Deze herstelgerichte manier van werken heet Krachtwerk. Krachtwerk richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van de cliënt als vertrekpunt van de begeleiding.

De toekomst

Voor de komende periode ziet Humanitas Onder Dak de volgende opgaven:

Intern:

 • Doorontwikkeling interne organisatie:
  – de interne organisatie aanpassen aan de groei van de dienstverlening;
  – ondersteunende diensten en processen op orde brengen;
  – ingezette koers met betrekking tot ruimte voor ontwikkeling en verantwoordelijkheden bij medewerkers gestructureerd implementeren en borgen.
 • Human Resource Management: zorgdragen voor en focussen op het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Binden en boeien.
 • Aandacht voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.
 • Automatisering/digitalisering: systemen beter benutten en in samenhang met elkaar gebruiken.

Extern:

 •  Voortzetten van de koers ‘van maatschappelijke opvang naar maatschappelijk wonen. Deze transformatie heeft een preventief doel: voorkomen dat mensen aangewezen raken op de intramurale vormen van ondersteuning.
 • Het verder ontwikkelen en implementeren van de methodiek Krachtwerk.
 • Behouden en versterken relaties met stakeholders zoals gemeenten en andere organisaties in het maatschappelijk middenveld zoals welzijn- en zorgorganisaties.
 • Nieuwe wegen van samenwerking zoeken in de uitvoering van de maatschappelijke opgave en op het gebied van opvang, wonen en zorg.
 • Flexibel gebruik maken van de verschillende locaties.

Functie-eisen

 • Academische opleiding of academisch denkniveau.
 • Ervaring op directie-/bestuursniveau, beschikt over een strategische bedrijfskundige oriëntatie en heeft ruime ervaring met stakeholder management.
 • Kennis van en ervaring met visie- en strategieontwikkeling en de vertaling ervan naar intern beleid en bedrijfsvoering.
 • Kennis van de verschillende financieringsstromen in de zorg; zicht op risico’s en risicomanagement.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met de doelgroep.

Vergoeding en benoeming

De functie is ingeschaald in schaal 15 van de cao Sociaal Werk. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: .
Meer informatie over Humanitas Onder Dak vindt u op de website www.humanitasonderdak.nl

Solliciteren
U kunt reageren tot 1 november aanstaande.
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 8069) en een cv indienen. Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Planning
• Reactietermijn: Tot 1 november 2023
• Voorselectiegesprekken met PublicSpirit:
November/ december 2023
• Bespreken shortlist van kandidaten: Medio december 2023
• Eerste selectieronde bij Humanitas Onder Dak: Medio januari 2024
• Tweede selectieronde bij Humanitas Onder Dak: Begin februari 2024
• Start directeur-bestuurder: 1 juni 2024

Deel dit artikel

Terug naar het nieuwsoverzicht