De Performance Factory: een plek voor talentontwikkeling

Geplaatst op 24 juni 2020.

Op 1 juli starten Humanitas Onder Dak, Meesterwerk Werkprojecten en woningcorporatie Domijn met een algemene voorziening in de Performance Factory aan de Hoge Bothofstraat 31-49. Het is een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen, werken aan hun talenten en kunnen uitstromen naar werk. Meesterwerk en Humanitas Onder Dak bundelen hun expertise om zo begeleiding op maat te kunnen bieden.

Algemene voorziening

De voorziening richt zich op kwetsbare jongeren en volwassenen die anders een indicatie dagbesteding zouden krijgen. De mensen worden via de gemeente aangemeld. Ze kunnen er terecht voor dagbesteding en ook training ´on the job´ met als inzet daarna uit te stromen naar een (vaste) baan. De combinatie van dagbesteding, opleiding en werk zijn flexibel inzetbaar en dat is uniek!

Wegnemen van schotten

Met deze voorziening willen de initiatiefnemers een doorbraak realiseren in het wegnemen van de schotten tussen de verschillende (zorg)partijen, indicaties, regels én wetgeving. Mensen met een ontwikkelvraag kunnen straks terecht bij de Performance Factory en worden daar gekoppeld aan de juiste begeleidende partij. Zo kunnen mensen sneller terecht én is het traject om er te komen een stuk minder ingewikkeld.

Ideale locatie

De Performance Factory is een ideale locatie; er zitten veel verschillende ondernemingen en organisaties; van groot tot klein, van maatschappelijk tot commercieel. Dit biedt veel mogelijkheden voor mensen om zich op verschillende vlakken te ontwikkelen, zoals: horeca, kunst, cultuur, ambacht, sport en ondernemerschap. Alle ondernemers van de Performance Factory willen hun maatschappelijke steentje bijdragen en werken waar het kan graag mee aan dit initiatief.

Een plek voor alle Enschedeërs

De initiatiefnemers hebben een forse ambitie. Zij willen dat de Performance Factory in de toekomst een plek is voor alle Enschedeërs. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, ze samen opleidingen volgen, zich op verschillende vlakken ontwikkelen én worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Bekijk hier de folder: Je ontwikkelen in de Performance Factory

Over Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een maatschappelijke opvangorganisatie in Twente. Al vanaf 1992 verzorgt deze organisatie de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen middels verschillende sociale voorzieningen. Daarnaast biedt zij wonen met begeleiden, zinvolle dagbesteding en advies.

Humanitas Onder Dak is een zelfstandige werkstichting, die met het voeren van de naam Humanitas de waarden die hierbij horen in haar organisatie heeft opgenomen. Hierbij gaat het om de waarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en vraaggericht aanbod.

Over Meesterwerk Werkprojecten

Meesterwerk werkprojecten is de spil tussen werkgevers, gemeenten en werkzoekende op de arbeidsmarkt. Alle projecten van Meesterwerk hebben een relatie tot de arbeidsmarkt, of het nu gaat om het werven van kandidaten, scholing, begeleiding of uitstroom naar werk.

Meesterwerk realiseert zich als geen ander dat arbeidsmarktprojecten over mensen gaat. We proberen dan ook de menselijke maat te blijven hanteren. We werken transparant, laagdrempelig met een directe vorm van handelen. Dat vindt u terug in onze wijze van communiceren, in onze omgang met deelnemers maar ook in de coördinatie van de projecten. We zijn de smeerolie binnen de projecten.

Over Domijn

Als woningcorporatie zorgt Domijn voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Er wonen ongeveer 30.000 mensen in onze huizen in Enschede, Haaksbergen en Losser. In totaal hebben we 15.000 woningen die we verhuren, onderhouden en beheren. Bij ons gaat het om meer dan alleen een huis, we willen onze huurders echt een thuis bieden. Met ruim 200 medewerkers zetten wij ons hier dagelijks voor in. Meer info op: www.domijn.nl

Over de Performance Factory

De Performance Factory is dé nieuwe hotspot in Enschede. Het is in eigendom van Domijn. Het karakteristieke complex van 5 hectare met 4 fabrieksgebouwen ligt aan de rand van het centrum en is goed bereikbaar. Op de plek waar vroeger weefgetouwen stonden en later instantklaar films werden gemaakt vind je nu een talentenfabriek met een hippe foodhal, kunst, cultuur, ambacht, ondernemerschap én je kunt er naar hartenlust sporten. Meer info op: www.performancefactory.nl

Deel dit artikel

Terug naar het nieuwsoverzicht